fot. Wspieraj klub

Wspieraj klub. Ulga sponsoringowa pozwoli ci odliczyć wydatki i zyskać

Ulga sponsoringowa pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym z początkiem 2022 roku. Ma ona zachęcić przedsiębiorców do wsparcia określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, w tym właśnie sportu.

W przypadku, gdy przekazujesz na klub, stowarzyszenie lub inną działalność sportową 10 tysięcy złotych, to odliczyć od podatku będziesz mógł 15 tysięcy. Zastanwiasz się, jak to jest możliwe?że Dzięki uldze sponsoringowej (CSR) możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na własnie na te cele. Można to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Czyli za wsparcie w roku 2023 zwrot otrzymamy po rozliczeniu się za ten rok.

ulga grafika

Aby móc skorzystać z ulgi w przypadku wsparcia dla klubu piłkarskiego należy spełnić dwie przesłanki:

  • należy wesprzeć klub, który nie działa w celu osiągnięcia zysku
  • finansowanie musi dotyczyć realizacji celu publicznego, np. realizację programu szkolenia piłkarskiego, zakupu sprzętu sportowego czy pokrycie kosztów uczestnictwa lub organizacji zawodów sportowych. Ulga będzie obowiązywać także, kiedy będziemy sponsorem imprezy sportowej. Nie może być ona jednak imprezą masową.

Chcesz dołączyć do nas, wspierać klub i stać się częścią społeczności Jaguara Gdańsk! 

Zapraszamy do kontaktu: 

Michał Jadanowski 

m.jadanowski@jaguargdansk.pl 

695-418-335