fot. Profis

PROFIS – Sport bez uzależnień

Dostrzegając niebezpieczeństwo wynikające z lawinowo narastających wszelkiego rodzaju uzależnień, jako klub młodzieżowy ,postanowiliśmy przystąpić do programu ogłoszonego przez Biuro ds Sportu przy Prezydencie Miasta Gdańska propagującego sport bez uzależnień.

Nie wystarczy uzależnienie zdefiniować, trzeba umiejętnie temu przeciwdziałać. Wiele uzależnień w tym również internet staje się coraz bardziej przestrzenią niebezpieczną dla dzieci i młodzieży. Nie chodzi wyłącznie o czas jaki dzieci i młodzież spędzają z komputerem , ale również o treści z których korzystają bez kontroli dorosłych.

Narzędziem pomocniczym w pracy profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom ,jest podręcznik „PROFIS – sport bez uzależnień”. Opracowanie prezentuje zagadnienia kształtujące zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży. Krótkie 15 minutowe prelekcje na wytypowane tematy zaczerpnięte z podręcznika, w klubie naszym prowadzą trenerzy.

Często przyczyną uzależnień jest stres, towarzyszący sportowi na co dzień. Aby temu przeciwdziałać, niezbędna jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Ważne jest dostosowanie treści i formy prowadzenia prelekcji do wieku zawodników. Podstawowym akcentem w czasie prelekcji powinno być wykorzystanie sportu do kształtowania zawodnika w czasie zawodów sportowych ale również poza boiskiem lub halą sportową.
Bardzo istotnym elementem prelekcji jest akcentowanie tych cech charakteru, które umożliwią osiągnięcie lepszych wyników sportowych.

Profis

Czynnikiem zwiększającym pozytywne kształtowanie charakterów młodych ludzi jest oddziaływanie rodziny i kreatywny wpływ zespołu w którym młody człowiek funkcjonuje.

Przyczyny powstawania uzależnień są różnorodne. Może to być nadmierna pobudliwość emocjonalna, niska odporność na stres , szkodliwe oddziaływanie środowiska szkolnego i rodzinnego, niepowodzenia w różnych sferach życia np. w szkole lub w sporcie a i często w rodzinach gdzie akceptuje się patologiczne formy zachowań jak nadużywanie alkoholu, hazard, narkotyki itp.
Odrębną grupę stanowią uzależnienia od czynności. Najczęstszą nie tylko wśród dzieci i młodzieży formą tych uzależnień jest uzależnienie się od czynności wykonywanych przez komputer lub telefon komórkowy. Często obserwujemy dzieci i młodzież zahipnotyzowane ekranem telefonu. Osoby uzależnione od internetu spędzając przed komputerem bardzo dużo czasu, zaniedbując codzienne obowiązki, gorzej się uczą , gorzej nawiązują relacje z najbliższym otoczeniem.

Występujący w internecie wysoki poziom agresji, spowodowany jest często anonimowością internauty, który umieszcza na stronach internetowych materiały kompromitujące ludzi.

Zachowania takie są bardo szkodliwe społecznie i często prowadzą do tragedii. Komputer jest doskonałym narzędziem pomagającym w edukacji i rozwoju , pod warunkiem właściwego doboru programów i gier do wieku użytkownika oraz ich możliwości psychofizycznych.
Przystępując do programu , kierowaliśmy się koniecznością skuteczniejszego kształtowania wśród dzieci i młodzieży świadomości zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień .
Realizacja programu „Profis – sport bez uzależnień „ zwiększa świadomość i kompetencje trenerów w pracy wychowawczej dotyczącej profilaktyki uzależnień . Zalecany podręcznik do prowadzenia prelekcji jest doskonałym źródłem wiedzy merytorycznej i pomocy dydaktycznej w zakresie kształtowania pozytywnych cech charakteru wśród dzieci i młodzieży jak również budowania autorytetu trenera . Pozostajemy w przekonaniu , że podniesienie świadomości wśród zawodników o potrzebie sportowego trybu życia pozytywnie wpłynie również na wyniki sportowe.

Pasek

Profis

 

​Profis