fot. Kurs sędziowski

Kurs sędziowski w Gdańsku

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs sędziowski organizowany przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.


Zostań sędzią piłkarskim‼⚽
- Planowany początek kursu 20.11
- formuła hybrydowa: online i stacjonarna
- koszt: 200 zł
- tel: 794353285
- mail: rafal@jomafive.com
- zapisy do 14.11

Dlaczego warto zostać sędzią piłkarskim?
1. Możliwość sędziowania rozgrywek w pomorskim ZPN
2. Możliwość sędziowania Ligi JomaFive
3. Praca dodatkowa głównie w weekendy
4. Atrakcyjne wynagrodzenie

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowany na Kurs Sędziowski 2023?
1. Wypełnić poprawnie ankietę sędziego. 
2. Należy mieć ukończone 16 lat
a. Osoby między 16 a 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego. 
3. Do dnia egzaminów uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia meczów w charakterze sędziego. 
4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności - należy udać się do Sądu lub przez Internet
5. Posiadać minimum średnie wykształcenie lub być w trakcie nauki w szkole, która kończy się zdobyciem średniego wykształcenia. 
6. Posiadać ogólną dobrą sprawność fizyczną. 
7. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną.
8. Wnieść opłatę za kurs sędziowski

Najważniejsze informacje:
1. Zapisy trwają do 14.11.2023 r.
2. Planowany początek kursu: 20.11
3. Koszt kursu wynosi 200 złotych.
4. Formuła hybrydowa: online i stacjonarna
5. Pozostałe zajęcia stacjonarnie (Gdańsk – dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)