fot. FSP

Fundacja Sportu Pozytywnego. Trening mentalny.

Fundacja sportu pozytywnego przedstawia wszystkim rodzicom naszych zawodników specjalny materiał dotyczący treningu mentalnego. 

Cieszymy, że Państwo wraz z młodymi zawodnikami jesteście częścią naszej piłkarskiej społeczności. Od 2020 roku współpracujemy z zespołem Fundacji Sportu Pozytywnego. Psycholodzy sportowi przygotowują materiały edukacyjne dedykowane zawodnikom oraz trenerom. Od sierpnia 2021 ukazuje się także jeden film w miesiącu kierowany bezpośrednio do sportowych rodziców. Materiały co tydzień zostają umieszczane na platformie sportbm.


Jest to proces dosyć dynamiczny, co tydzień przybywa jakiś materiał, kiedy indziej też patrzymy na odbiór na platformie i słuchamy informacji zwrotnych. Jeśli są Państwo z nami od niedawna, albo z jakiś powodów nie mieliście okazji zapoznać się z materiałem, to poniżej przesyłamy linki i tematykę filmów oraz kart pracy (pliki pdf).

Wszystkie pliki pdf wymieniane w liście poniżej znajdą Państwo tutaj (link)

TEMATYKA I LINKI
1. Film wprowadzający (wykładowy) o Modelu 5C- według omawianych w nich głównych umiejętności z modelu są układane materiały.
2. Film ZAANGAŻOWANIE - motywy uczestnictwa + karta pracy z ćwiczeniem 2.1 (plik pdf)
3. Film ZAANGAŻOWANIE - Trudne momenty + karta pracy z ćwiczeniem 2.2 (plik pdf)
4. Film ZAANGAŻOWANIE - Cele + karta pracy z ćwiczeniem 2.3 (plik pdf)
5. Plik pdf - podsumowanie i inspiracje o ZAANGAŻOWANIU - 2.4-2.5
5. Film KOMUNIKACJA- Rozpoznawanie myśli + karta z ćwiczeniem 3.1 (plik pdf)
6. Film KOMUNIKACJA - Rozmowa ze sobą + karta z ćwiczeniem 3.2 (plik pdf)
7. Film KOMUNIKACJA- Skuteczna komunikacja + karta z ćwiczeniem 3.3 (plik pdf)
8. Plik pdf - podsumowanie i inspiracje o KOMUNIKACJI ze sobą - 3.4-3.5
9. Film KONCENTRACJA- Metafora latarki + karta z ćwiczeniem 4.1 (plik pdf)
10. Film KONCENTRACJA - Zakres wpływu + karta z ćwiczeniem 4.2 (plik pdf)
11. Film KONCENTRACJA - Tu i teraz + karta z ćwiczeniem 4.3 (plik pdf)
12. Plik pdf - podsumowanie i inspiracje o KONCENTRACJI 4.4-4.5
13. Film EMOCJE - Rozpoznawanie emocji
14. Film EMOCJE - Dobra energia
15. Film EMOCJE - Pobudzacze i uspokajacze
16. Plik pdf - karta pracy wraz z podsumowaniem i inspiracjami dotycząca EMOCJI w sporcie 5.4-5.5
17. Film PEWNOŚĆ SIEBIE - Pewność siebie w sporcie?
18. Film PEWNOŚĆ SIEBIE - Słoik mocy
19. Film PEWNOŚĆ SIEBIE- Mowa ciała
20. Plik pdf - karta pracy wraz z podsumowaniem i inspiracjami dotycząca PEWNOŚCI SIEBIE 6.4-6.5
21. Film Nastawienie na wynik vs. nastawienie na rozwój(ZAANGAŻOWANIE)
22. Film Konstruktywna ocena wykonania (ZAANGAŻOWANIE)
23. Film Wspieranie się w drużynie(KOMUNIKACJA)

Materiały adresowane do rodziców:

24. Film Pozytywny rodzic - Świadome wspieranie
25. Pozytywny rodzic - Emocje po zawodach