fot. Klasy sportowe

Nabory do klas sportowych szkoły podstawowej

Najlepsze miejsce dla Twojego dziecka. Sport i nauka na wysokim poziomie.


Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk i Szkoła Podstawowa numer 7 w Gdańsku ogłaszają nabór do swoich klas sportowych. Nabór pełen do klasy IV, nabór uzupełniajacy do klas V-VII. W prowadzonych przez nas klasach obowiązują podstawowe zasady:

  • realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową,
  • realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania,
  • stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów,
  • prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania,
  • kompleksowo przygotowuje się uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty.

Co nas wyróżnia? 

  • wychowanie poprzez sport 
  • wysoki poziom nauczania 
  • projekt transportu dzieci do szkoły i z treningów do domu (dedykowany autokar) 
  • zajęcia na basenie 
  • dodatkowy angielski 

Nabory

Zajęcia zarówno sportowe jak i edukacyjne prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i nauczycieli. Zawodnicy trenujący w naszych klasach sportowych mają zapewniony transport na treningi, 10 godzin treningu piłkarskiego w tygodniu, wyjazdy na turnieje i obozy, zajęcia na basenie oraz dodatkową lekcję języka angielskiego w tygodniu. 

Treningi dobrane są odpowiednio do wieku młodych sportowców i dają im możliwość  zarówno do doskonalenia się w tematyce piłkarskiej jak i pozwalają na świetną zabawę oraz radość z przebywania w środowisku rówieśników o tych samych zainteresowaniach i pasjach.

 Kontakt: 

📞  509-461-819